Kurser som ger särskild behörighet i naturkunskap

Här ser du vilka kurser från gymnasial vuxenutbildning som ger särskild behörighet i naturkunskap när du söker till högskolan. Tänk på att de kurser som ger särskild behörighet i naturkunskap till sjuksköterskeutbildningen inte ger behörighet i naturkunskap till andra utbildningar.

Särskild behörighet i Naturkunskap kurs B eller Naturkunskap 2

Du som har godkänt i

  • Naturkunskap 1a1 alt. Naturkunskap A eller Naturkunskap 1b, Hälsopedagogik, Medicin 1, Etik och människans livsvillkor, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 samt kurser inom vårdområdet från Vård- och omsorgsprogrammet som tillsammans omfattar 600 p.

Om du uppfyller de här kraven behöver du berätta det för oss så att vi inte missar det. Antingen kan du ladda upp ett brev tillsammans med dina betyg på Mina sidor, eller så kan du skicka ett mejl via mejlformuläret, där du skriver att du har vårdkurser som ger behörighet i Naturkunskap 2.

 

Eller:

  • Minst 700 gymnasiepoäng valbara kurser inom vårdområdet (med en kurs på 200 poäng) vid den gymnasiala vuxenutbildningen har särskild behörighet i Naturkunskap B (alternativt Naturkunskap 2) om du dessutom har läst kurserna: Etik och livsfrågor, Medicinsk grundkurs, Människan socialt och kulturellt och Vård- och omsorgsarbete.

Om du uppfyller de här kraven behöver du berätta det för oss så att vi inte missar det. Antingen kan du ladda upp ett brev tillsammans med dina betyg på Mina sidor, eller så kan du skicka ett mejl via mejlformuläret, där du skriver att du har vårdkurser som ger behörighet i Naturkunskap 2.

Eller:

  • Medicinsk grundkurs A och B, Omvårdnad A och B, Människan socialt och kulturellt, Social omsorg A och B, Etik och livsfrågor, Hälsa, Hälso- och omsorgskunskap och en valbar kurs inom vårdområdet på 205 gymnasiepoäng (tresiffriga koder) har behörighet i Naturkunskap B/Naturkunskap 2.

Eller:

  • Biologi 1/Biologi A, Kemi 1/Kemi A, och Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2/Fysik A.

Särskild behörighet i Naturkunskap B till sjuksköterskeutbildning 

Du som har läst någon av de här kurskombinationerna har behörighet i Naturkunskap B/Naturkunskap 2 när du söker till sjuksköterskeutbildningen:  

  • Medicin 1 (MEDMED01/150) eller
  • Medicinsk grundkurs (OMV1209/100) eller
  • Medicinsk grundkurs B (MÄNK202/90)

och

  • Vård och omsorgsarbete 1 + 2 (VÅRVÅR01/200 + VÅRVÅR02/150) eller
  • Vård och omsorgsarbete (OMV1215/200) eller
  • Omvårdnad B (OKU205/180)
Senast uppdaterad: 18 december 2020