Gymnasieexamen från komvux

Här kan du som började läsa på komvux hösten 2012 eller senare, och kommer att ta en gymnasieexamen, läsa mer om vilka förkunskaper som krävs om du vill söka till högskolan.

Senast uppdaterad: 18 augusti 2020