Särskild behörighet

Förutom kravet om grundläggande behörighet för högskolestudier, har många utbildningar också särskilda förkunskapskrav som är kopplade till utbildningens innehåll.

Grundläggande behörighet + särskild behörighet (gymnasiekurser, arbetslivserfarenhet, tidigare högskolestudier och annat)

Olika förkunskapskrav till olika utbildningar

För varje utbildningsområde – juridik, arkitektur, vård och så vidare – finns vissa bestämda krav kopplade. Ska du till exempel läsa en ingenjörsutbildning behöver du djupa kunskaper i naturvetenskapliga ämnen, medan en blivande språkkonsult behöver goda kunskaper i bland annat engelska.

Behörighetskurser = det du måste ha

Behörighetskurser är kurser som du måste ha för att bli behörig till den utbildning du söker. Tänk på att du måste ha lägst betyg E/G/3 i den kurs som krävs. 

Vilka kurser som krävs för behörighet för en viss utbildning ser du när du klickar på "Mer information" vid utbildningen i träfflistan här på sajten. Du ser vad som krävs under rubriken "Förkunskapskrav". Dina ämnen och etapper är översatta till dagens förkunskapskrav.

Behörighetskraven uttrycks ofta i de gymnasiekurserna som gäller i den nuvarande gymnasieskolan. Om du vill se vad kurserna motsvarar om man har betyg i ämnen i ett avgångsbetyg så ser du det i tabellen på sidan Tabell över äldre motsvarigheter till dagens kurser.

Särskild behörighet i naturkunskap

Vissa utbildningar ger särskild behörighet i Nk B/Nk 2. Hela utbildningar eller kurser med vissa kurskombinationer ger behörighet i naturkunskap till sjuksköterskeutbildningen. Läs mer om utbildningar som ger särskild behörighet i naturkunskap.

Undantag från behörighetskravet

Ibland kan universitetet eller högskolan göra undantag från ett särskilt behörighetskrav. Det framgår i så fall av informationen som finns under rubriken "Förkunskapskrav" vid den utbildning du sökt fram här på sajten.

Har du kunskaper i ett visst ämne, men inget betyg, kan du ansöka om att högskolan bedömer om dina kunskaper motsvarar det som krävs. Läs mer under Ansök om prövning för reell kompetens så här.

Arbetslivserfarenhet

Till vissa utbildningar krävs att du har en viss typ av arbetslivserfarenhet för att du ska bli särskilt behörig. Följ de anvisningar som högskolan ger om vad som räknas som arbetslivserfarenhet för just den utbildning du söker.

Senast uppdaterad: 15 juni 2021