Du som tidigare inte har fått tillgodoräkna meritpoäng får nu ett påslag till ditt jämförelsetal. Påslaget kallas merit- poängskompensation och du kan max få 2,5 meritpoäng.

Det är alltså du som har ett avgångsbetyg från gymnasieskolans linjer med betyg i skala 1-5 eller från ännu äldre skolsystem som får meritpoängskompensation. Det här börjar gälla när du söker till en utbildning som startar tidigast 15 augusti 2015. 

Om ditt jämförelsetal är 10,00 eller lägre, så kommer du att få ett påslag på 0,5. Du som tidigare har haft 20,00 kommer nu att ha 22,5 i meritvärde. Om du har ett jämförelsetal mellan 10,01 och 20,0 kan du titta i dokumentet till höger för att se ditt nya meritvärde. 

Utländsk gymnasieutbildning

Även du som har äldre utländska betyg får meritpoängskompensation. Läs mer på sidan Så här räknas betygen om för att se ditt nya meritvärde.