Antagningsbeskedet kommer under dagen.

Om du har blivit antagen och vill ha din plats eller vill stå kvar som reserv behöver du inte svara. Däremot ska du följa de instruktioner som universitetet eller högskolan meddelar om upprop och registrering. Annars riskerar du att förlora din plats.

Tänk på att alltid lämna återbud om du inte vill gå utbildningen.

Hör av dig till högskolan eller universitetet som håller i utbildningen för mer information.