Det är inte många som behöver skicka in papper till oss, men om du är en av dem kan det vara bra att veta att vi kommer att byta adress den 5 december. 

Det innebär att från och med den 4 december ska du skicka dina papper till: 

Antagningsservice
R 312
106 53 STOCKHOLM