Den 16 december är sista dagen att svara på ditt antagningsbesked. 

Du måste svara för att kunna få en plats på den utbildning du vill gå på. Du ska svara oavsett om du är antagen eller reservplacerad.