För att hinna registrera dina betyg före urvalet, behöver vi ha dem senast 1 december.