För att hinna registrera dina betyg före urvalet, behöver vi ha dem senast 2 december.