Vidareutbildning för yrkesverksamma innehåller framför allt specialistsjuksköterskeprogram, men även barnmorskeprogram och andra riktade utbildningar. 

Sista anmälningsdag är 16 september. Sista kompletteringsdag är 25 september och då ska din anmälan vara fullständig, för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning. Glöm inte att ladda upp tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet.  

Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Antagningsbeskedet kommer redan den 23 oktober, vilket förhoppningsvis underlättar planering av till exempel tjänstledighet.

Observera att det i antagningsomgången Vidareutbildning för yrkesverksamma endast är möjligt att antas till 30 högskolepoäng.

Tänk på att alltid lämna återbud om du inte vill gå utbildningen.  

Hör av dig till högskolan eller universitetet som ger utbildningen för mer information.