Alla som söker en specifik kurs eller ett program och uppfyller de grundläggande och särskilda behörighetskraven konkurrerar med varandra om de platser som finns tillgängliga.

Platserna erbjuds baserat på ditt meritvärde. Efter den första och andra urvalsomgången kommer du antingen ha accepterats, placerats på en väntelista (reserv) eller tagits bort från kursen eller det program du sökt.

Urvalsgrupp

Beroende på vilken typ av dokumentation du har skickat in och hur varje högskola eller universitet väljer sina sökande, kommer du att placeras i en urvalsgrupp. Sökande med samma typ av dokument kommer att konkurrera om en plats i en kurs eller ett program med andra personer från denna grupp.

Universitetet beslutar

För varje sökande räknar Antagning.se ut ett meritvärde. Baserat på det här meritvärdet placeras studenter i rangordning, från den högsta till den lägsta. Ju högre meritvärde du har, desto större chans har du att bli erbjuden en plats på kursen eller programmet du sökt.

Meritvärdet baseras på högskolepoäng

Det är ofta fler behöriga sökande än lediga platser. Eftersom både antalet sökande till varje kurs och program och meritvärdet ändras från termin till termin, är det omöjligt att säga vilket meritvärde som behövs för att komma in på specifika kurser och program.

Reserv

Att ha en “reservplats" innebär att du står på en väntelista och kan erbjudas en plats om den blir tillgänglig. Tyvärr har vi inte någon information om hur stora dina chanser är att erbjudas en plats.

Senast uppdaterad: 08 april 2019