Före och under antagningsperioden behöver du hålla reda på några datum. Här ser du vilka datum som gäller för olika terminer.

Datumen är preliminära och kan komma att ändras. Universiteten och högskolorna kan genomföra antagning även vid andra tidpunkter. Läs mer på respektive universitets och högskolas webbplats.

 

Sommarkurser 2017

22 februari                     

Webbanmälan öppnar

15 mars

Sista anmälningsdag

31 mars

Sista dag att betala anmälningsavgift 
eller styrka avgiftsbefrielse*

Mars-april

Kontrolluppgifter 

2 maj

Antagningsbesked

 

* 31 mars – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara inne senast 31 mars. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter.

 

Höstterminen 2017

15 mars                        

Webbanmälan öppnar

18 april

Sista anmälningsdag

8 maj

Sista dag att betala anmälningsavgift 
eller styrka avgiftsbefrielse*

April-juni

Kontrolluppgifter

21 juni

Sista kompletteringsdag**

13 juli

Antagningsbesked med svarskrav

28 juli

Sista svarsdag

3 augusti

Andra antagningsbeskedet

 

  * 8 maj – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Alla papper ska vara hos Antagningsservice senast 8 maj. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter.

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

 

** 21 juni  sista kompletteringsdag
Du som går ut gymnasiet efter 21 juni i ett EU/EES-land, Schweiz eller från IB-programmet får mer tid på dig. Du får komplettera med ditt gymnasiebetyg senast 5 juli. Andra kompletterande dokument ska du ha skickat in redan den 21 juni. 

För att IB-resultaten ska synas för antagningen, måste du så tidigt som möjligt be din IB-koordinator att göra ditt examensresultat tillgängligt via IB:s ”Result service”. Koordinatorn ska använda koden ”UHR”. Resultatet måste vara tillgängligt för antagningen senast den 5 juli.

 

Vårterminen 2018

15 september                  

Webbanmälan öppnar

16 oktober

Sista anmälningsdag

31 oktober

Sista dag att betala anmälningsavgift
eller styrka avgiftsbefrielse*

Oktober-november

Kontrolluppgifter

1 december

Sista kompletteringsdag 

8 december

Antagningsbesked med svarskrav

19 december

Sista svarsdag

27 december

Andra antagningsbeskedet

 

* 31 oktober – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara inne senast 31 oktober. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter.

Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.