Här ingår du som läst in enstaka eller flera kurser på komvux efter att du fick din gymnasieexamen eller ditt slut- eller avgångsbetyg. Du som har gått ett basår eller läst på folkhögskola för att få särskild behörighet, ingår också här.

Du som ingår i betygsgrupp II kan ha:

  • slutbetyg/avgångsbetyg från gymnasieskolan och kompletterande betyg

  • slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning där mindre än 2/3 av gymnasiepoäng är från vuxenutbildningen

  • samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning före 1 januari 2010 och kompletterande betyg

  • avgångsbetyg från gymnasial vuxenutbildning och kompletterande betyg

  • avgångsbetyg från äldre gymnasial utbildning och kompletterande betyg

  • äldre gymnasieutbildning och kompletterande betyg

  • betyg från en avslutad utländsk gymnasieutbildning

  • diplom från utbildning som leder till en European Baccalaureate (EB) eller International Baccalaureate (IB).

Du kan delta i både i betygsgrupp I och II

Om du som har svenska gymnasiebetyg redan är behörig till de utbildningar du söker med ditt slut- eller avgångsbetyg, men kompletterat för att höja ditt meritvärde – antingen med ett nytt betyg i en kurs eller med en kurs som ger meritpoäng – får du då konkurrera både i direktgruppen och i kompletteringsgruppen.

Senast uppdaterad: 08 april 2019