Här ingår du som söker på ditt betyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning och som inte behövt läsa in någon kurs för att bli behörig.

Du som har en utländsk gymnasieutbildning och har kompletterat för att bli grundläggande behörig ingår också i den här gruppen. För dig med IB- eller EB-examen gäller andra regler.

I betygsgrupp I ingår du som är behörig och har:

  • gymnasieexamen/slutbetyg/avgångsbetyg från gymnasieskolan

  • gymnasieexamen/slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning där minst 2/3 av gymnasiepoängen är från vuxenutbildningen
  • samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning som uppfyller villkoren för grundläggande behörighet före den 1 januari 2010
  • avgångsbetyg från gymnasial vuxenutbildning
  • avgångsbetyg/ motsvarande från äldre svensk gymnasial utbildning
  • betyg från en avslutad utländsk gymnasieutbildning 
  • diplom från utbildning som leder till en European Baccalaureate (EB) eller International Baccalaureate (IB)
  • yrkesexamen som har kompletterat för grundläggande behörighet

Du som läst utökad(e) kurs(er) och fått dem utskrivna på ett samlat betygsdokument ingår också i Grupp I.

Senast uppdaterad: 18 februari 2020